Judo - Club Sakura Hannover e.V.
Seit 1960
Die Trainingszeiten

Aikido
-Judo
-

-

-Ju-Jutsu
-Taji Quan
-